Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

Teamnieuws

Helaas moeten we melden dat Anita de Oosteinder na 13 jaar gaat verlaten. Ze heeft een baan geaccepteerd in een andere regio, zodat ze gelijk met haar eigen kinderen vakantie heeft. Dit vinden we een begrijpelijke keuze, maar het is wel erg jammer voor ons.

Wij wensen Anita ontzettend veel plezier op haar nieuwe werkplek en bedanken haar voor alle inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.

 

Marjolijn en Hugo zijn de trotse ouders geworden van Isa. Ze is geboren op 3 juni. Alles gaat goed met moeder en kind.

Wij wensen het gezin veel geluk.

 

Barbara Essenberg is niet op school. Ze heeft een medische ingreep ondergaan. Dit is goed verlopen.

Wij wensen haar een voorspoedig herstel.

Formatie

Voor wat betreft de formatie is er nog een kleine wijziging. Op de woensdag zal Barbara van Daalen lesgeven aan groep 5A.

Remon krijgt dan ruimte op gymlessen te geven aan groep 3.

 

Schoolzwemmen

Het schoolzwemmen hebben wij altijd een warm hart toegedragen. Ook voor het komende schooljaar was het onze intentie om dit voort te zetten.

 

De ESA, die de zwemlessen organiseert in zwembad de Waterlelie, hanteert met ingang van komend schooljaar echter het landelijke protocol schoolzwemmen. In dit protocol staat dat de leerkrachten medeverantwoordelijk zijn tijdens de zwemlessen. In het geval van een ongeluk tijdens de zwemles betekent dat een leerkracht zich juridisch moet verantwoorden. Het moge duidelijk zijn dat dit grote persoonlijke gevolgen kan hebben.  De leerkrachten willen daarom de medeverantwoordelijk niet op zich nemen, ook omdat ze hier niet voor zijn opgeleid. De directie steunt deze keuze. Deze situatie is besproken met de ESA​, maar het protocol blijft leidend.

 

We hebben daarom besloten om, met ingang van schooljaar 2020-2021, te stoppen met het aanbieden van zwemlessen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. De MR vindt het jammer dat het schoolzwemmen stopt, maar begrijpt ook de keuze van de leerkrachten hierin.

 

Dit besluit betekent niet dat de kinderen in groep 3 en 4 minder beweging gaan krijgen. In plaats van 1 lesuur per week gym worden dit nu 2 lesuren per week.

 

Voor wat betreft de afronding van dit schooljaar heeft de ESA ons laten weten dat de kosten van de lessen die niet zijn doorgegaan, uiterlijk 31 juli worden terugbetaald.

SchouderCom/ website

In de zomervakantie worden de groepen over gezet naar het nieuwe schooljaar. Mocht u nog foto's willen bewaren, wilt u dan zo spoedig mogelijk de foto's van de blog kopiëren en op uw eigen device opslaan.

 

Op de website kunt u bij praktische zaken de volgende informatie vinden over het komende schooljaar:

 

Fotograaf

Op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 september komt de fotograaf bij ons op school.

De kinderen zullen dit jaar op dezelfde dag de foto met de groep en de portretfoto’s hebben. De leerkracht zal laten weten welke dag het zal zijn. De foto’s zullen tijdens schooltijd worden gemaakt.

 

Er is een mogelijkheid om u in te schrijven om uw kinderen gezamenlijk te laten fotograferen. Dit zal buiten schooltijd plaatsvinden om zo de rust in de school te behouden en de lessen zo min mogelijk te onderbreken. We vragen hiervoor uw begrip.

Hoe het inschrijven hiervoor zal verlopen zullen wij in het begin van het nieuwe schooljaar laten weten. Het is wel van belang om in te schrijven, zonder inschrijving kan er helaas geen foto worden genomen.

 

Om te zorgen dat het maken van de foto’s allemaal vlot verloopt en de kinderen op tijd bij de fotograaf te laten zijn, hebben we uw hulp nodig! Daarom zal er binnenkort via SchouderCom een bericht worden verzonden, waarop u kunt reageren om uw hulp aan te bieden voor één of meer van deze dagen.

Fijne vakantie

Het team van de Oosteinder wenst iedereen een hele fijne vakantie. We zien iedereen graag na de zomervakantie weer gezond terug voor een nieuw leerzaam jaar.

Geniet van uw vakantie!