Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 7

Volledige opening school op 8 juni

Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer 5 dagen naar school. Wij zijn hier blij mee. Dit betekent echter ook dat het gedurende de start en het einde van de lesdag weer wat drukker wordt rondom school. Om de 1,5 meter te garanderen is het vanaf 8 juni mogelijk om de kinderen in groep 1/2 vanaf 14:00 uur op te halen. Wanneer u geen kinderen in de hogere groepen heeft, of wanneer uw kind(eren) zelfstandig naar huis kunnen, vragen wij u dringend om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De kinderen van groep 4 kunnen vanaf 8 juni ’s morgens ook naar binnen via de hoofdingang naast lokaal 4A. 

Wij begrijpen dat u het fijn vindt om andere ouders weer te spreken. Toch willen wij u vragen om de verblijfsduur rondom school tot een minimum te beperken en de 1,5 meter afstand te respecteren. Wanneer we dit allemaal doen, hebben wij er vertrouwen in dat de drukte beheersbaar blijft.

 

De volgende maatregelen blijven voorlopig nog van kracht:

 • Schooldeuren gaan open om 08:15 uur.
 • Geen ouders in school.
 • Alleen de ouders van groep 1/2 mogen op het kleuterplein komen. De kinderen van alle andere groepen nemen afscheid buiten de hekken en gaan dan zelfstandig naar de groep.
 • De kinderen worden door één ouder naar school gebracht en de kinderen uit de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig en lopend naar school.
 • Extra aandacht voor de hygiëne.
 • Kinderen blijven thuis als zijzelf of een gezinslid griepverschijnselen heeft.

Dit houdt tevens in dat de noodopvang stopt na vrijdag 5 juni.

 

Gymlessen

De reguliere gymlessen worden weer opgestart vanaf 8 juni volgens het ‘normale’ rooster. Tot die tijd worden er wel gymlessen gegeven, maar het lukt echter niet om dit voor alle kinderen te organiseren.De groepen 4 hebben bijvoorbeeld geen gymlessen tot maandag 8 juni en bij de groepen 3 alleen de rode groep.De ouders van de kinderen die wel gym hebben, zijn hierover apart geïnformeerd.

Zwemles

De zwemlessen voor de groepen 3 en 4 worden dit jaar niet meer hervat. Het zwembad De Waterlelie zal u hier verder over informeren.  

Rapport en Cito

De afgelopen weken is er in de groepen hard gewerkt en zijn er ook toetsen afgenomen. We toetsen om een compleet beeld van uw kind te krijgen, dit is met name gericht op de leerontwikkeling van uw kind. De toetsen die de komende periode zullen worden afgenomen, geven ons informatie over de leerling, de klas en of we de lesstof moeten aanpassen. De kinderen krijgen op 19 juni hun rapport mee. De kinderen van groep 7 krijgen het rapport een week later samen met het indicatie advies. Het rapport zal er iets anders uitzien, omdat het niet mogelijk is om voor alle vakken een beoordeling of cijfer te geven. Op donderdag 25 juni krijgen de kinderen de CITO resultaten mee naar huis.

 

Rapportgesprekken

De rapportgesprekken zijn op donderdag 25 juni. Dit laatste oudergesprek voor de groepen 1 tot en met 6 is facultatief. Dit betekent dat niet alle ouders voor een gesprek uitgenodigd zullen worden.

Dit geldt niet voor de groepen 7. Van deze groep worden wel alle ouders uitgenodigd en mogen de kinderen hierbij aanwezig zijn. Hier wordt naast het rapport ook het indicatie advies besproken.

We hebben de intentie om de gesprekken op school te voeren. U wordt hier later nog over geïnformeerd.

Heeft uw kind het rapport nog niet ingeleverd, zou u dit dan zo spoedig mogelijk mee willen geven? 

Laatste schooldag

Vrijdag 3 juli a.s. zal voor alle kinderen en leerkrachten de zomervakantie om 12.00 uur beginnen. Wij zullen deze dag iets anders afsluiten dan normaal. De kinderen zullen deze ochtend in en met hun eigen klas invullen. Rond 11.55 uur zullen ze gezamenlijk een lied zingen om zo af te tellen naar de vakantie.

 

Groep 8 heeft op woensdag 1 juli hun laatste schooldag. Ook voor hen zal de laatste schooldag er anders uit zien. Wij zwaaien met alle groepen de kinderen uit. Dit gebeurt in de school en niet zoals u gewend bent, buiten op het plein.

 

Via deze weg bedanken wij alle ouders/verzorgers die zich afgelopen schooljaar hebben ingezet voor ons en alle kinderen; zonder uw hulp waren er veel activiteiten niet zo’n succes geweest; veel dank daarvoor!

 

Formatie 2020-2021

De afgelopen jaren hebben wij steeds 5 kleutergroepen gehad.

Wij merken nu echter dat er minder 4-jarigen in de wijk wonen en er dus ook minder kleuters naar de Oosteinder komen.

Dit heeft ons doen besluiten om het komend schooljaar te starten met 4 kleutergroepen. Omdat Marjolijn tot medio oktober van haar zwangerschapsverlof geniet, hebben we ervoor gekozen om de huidige groep 1D te verdelen over de andere groepen.

Tevens hebben wij besloten om 3 groepen 3 te formeren. Deze nieuwe groepen worden zorgvuldig samengesteld, waarbij de leerkracht ook rekening houdt met vriendjes en vriendinnetjes.

Wij krijgen regelmatig verzoeken om kinderen in een specifieke groep te plaatsen. Het is voor ons niet mogelijk om hiermee rekening te houden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen we verzoeken honoreren.

 

Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de klassenindeling voor het komend schooljaar.

Verwijzing groep 8

Alle kinderen van groep 8 hebben een middelbare school gekozen. Voordat ze een school kiezen, is hier op school een traject aan vooraf gegaan. Eind groep 7 krijgen de kinderen een indicatie advies. In groep 8 krijgen ze in november een voorlopig advies en in februari een definitief advies. In de tussenliggende periode (tussen eind groep 7 en begin groep 8) kunnen de kinderen nog verder ontwikkelen en kan het advies dus nog worden aangepast.

Bij het opstellen van het advies houden wij rekening met de volgende aspecten:

 1. Belangrijk zijn de kindkenmerken. We kijken naar inzet, tempo, zelfbeeld, interesse, huiswerkattitude, probleem-oplossend vermogen, concentratie en zelfstandigheid.
 2. Daarnaast gebruiken wij het Cito leerlingvolgsysteem van groep 3 t/m 8. Met dit systeem volgen wij de prestaties van elk kind op het gebied van spelling, werkwoordspelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. De toetsen rekenen en begrijpend lezen laten meer zien over de capaciteit van de leerling en tellen daarom zwaarder mee.
 3. We gebruiken de uitslag van de entreetoets en de proefcito.
 4. We maken gebruik van de rapporten uit groep 7 en 8.
 5. Als er aanvullende onderzoeken op school aanwezig zijn, gebruiken we deze (bijvoorbeeld een dyslexieonderzoek).
 6. Indien nodig vragen we advies aan de leerkrachten die de kinderen in voorgaande jaren in de groep hebben gehad.

Dit jaar hebben we de volgende 42 adviezen gegeven:                                                                  

Vmbo basis/ kader 2
Vmbo kader 6
Vmbo kader/ theoretisch 4
Vmbo theoretisch 7
Vmbo theoretisch/ Havo 3
Havo 8
Havo/ VWO 4
VWO 8

 

Dit jaar is er in groep 8 geen Cito eindtoets afgenomen. 

 

Alle leerlingen zijn inmiddels geplaatst op een voortgezet onderwijs school. Zij gaan naar de volgende scholen.

Amstelveen College 4
Alkwin 2
Groenstrook 5
Hemann Wesselink College 7
Keizer Karel College 10
Kennemer Lyceum 1
Rsgm Noord- Oost Veluwe 1
Thamen 6
Westplas 6

 

 

 

Ouderbijdrage

In april hebben wij het schoolreisje moeten afzeggen. Ook de laatste weken van groep 8 gaan er helaas anders uitzien. Wat de mogelijkheden zijn, is afhankelijk van de richtlijnen vanuit de onderwijsorganisaties. Hier wachten wij nog op. Natuurlijk heeft dit wel gevolgen voor de ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u van de oudercommissie meer informatie hierover.

 

Aanmelden broertjes/ zusjes

Heeft u kinderen die nog niet naar school gaan? En heeft u deze nog niet ingeschreven op de Oosteinder? Dan willen we u vragen om dit te doen.

Een inschrijfformulier kunt u via SchouderCom aanvragen bij José van de administratie.

Gevonden voorwerpen

Hieronder ziet u een aantal foto's van de gevonden voorwerpen. Mocht u iets missen, of u herkent een kledingstuk op de foto, dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht. Er zal dan gezorgd worden dat het betreffende kledingstuk bij u terug komt.

Alle gevonden voorwerpen die er na vrijdag 26 juni 14.00 uur nog liggen, zullen naar Dorcas worden gebracht of aan een ander goed doel worden gegeven.

 

Inline image                       Inline image