Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 10

Besluit kabinet sluiting scholen

Aanstaande dinsdag neemt het kabinet een besluit over het eventueel verlengen van de sluiting van de scholen. Voor nu staat de sluiting officieel nog tot 6 april.

Natuurlijk heeft deze schoolsluiting verschillende consequenties. Het is echter te vroeg om hier uitspraken over te doen. Wij zullen u hier later over informeren.

Lesrooster voor de komende week

Vanmiddag krijgt u rond 16:00 uur weer het lesrooster voor de komende week. Eventuele aanvullende informatie op het rooster wordt dagelijks verstuurd rond 12:00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht. De vragen worden dagelijks tussen 10:00 en 12:00 uur beantwoord.

Opvang kinderen 30 maart t/m 3 april

Alleen de ouders van de kinderen die de afgelopen twee weken door ons zijn opgevangen hebben hierover een bericht gehad.

Indien u de komende week toch gebruik moet maken van de noodopvang neem dan contact op met de directie (Ryan en Marije)  via SchouderCom.

De afgelopen periode is er veel contact geweest met de gemeente, de scholen en de kinderopvang. Wij werken samen in het bieden van noodopvang. Solidoe en Partou vangen de kleuters op. De kinderen uit groep 3 tot en met 8 worden opgevangen op school.

Vanaf maandag 31 maart bieden wij op school, op maandag tot en met vrijdag, noodopvang aan van 8.30 uur tot 13.30 uur. Wanneer u meer uren opvang nodig heeft kunt u contact opnemen met Partou. Zij zijn elke dag open van 7.30 uur tot 18.30 uur. Ook wanneer u geen klant bent, maar wel noodopvang nodig hebt kunt u hier gebruik van maken. 

Lesgeven op afstand

In de media verschijnen mooie berichten over allerlei online mogelijkheden. Wij merken echter ook dat deze berichten veel stress veroorzaken. Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat het lesgeven op afstand niet eens in de schaduw kan staan van het lesgeven in de klas.

De aanpak met het weekschema gaan we voorlopig niet veranderen. Wijzigingen zorgen namelijk voor veel onrust.

 

Inmiddels hebben op groepsniveau de eerste contacten plaatsgevonden via Microsoft Teams. Het doel van dit alles is vooral de sociale interactie met de leerkracht en tussen de kinderen.

Wij rollen dit niet op grote schaal uit, omdat de behoefte per klas verschilt. Daarnaast is dit een extra belasting voor u als ouder, maar zeker ook van de leerkracht. Er kunnen dus verschillen zijn. Wij hopen dat u dit begrijpt.

Ophalen spullen

Maandag 30 maart is er alleen voor groep 4 een moment om schoolspullen op te halen. Dit is weer tussen 08:00 uur en 10:00 uur.

Voor de andere groepen is dit nu nog niet nodig. Wanneer de schoolsluiting wordt verlengd, zullen we nog een ophaalmoment plannen.

Contact met de leerkracht

De komende periode kunt u door de leerkracht worden gebeld. Zij zullen dit doen met een anoniem nummer. Wij realiseren ons dat dit niet altijd gelegen komt. Dit kunt u gewoon aangeven en een andere belafspraak maken.

Dit gesprek zal ook in plaats komen van het rapportgesprek van maandag  16 maart. Natuurlijk kan er op uw verzoek of op initiatief van de leerkracht een vervolgafspraak worden gemaakt voor wanneer de scholen weer open zijn.

De kinderen van groep 4B zouden vandaag hun rapport krijgen. De ouders/verzorgers van deze groep worden hierover apart geïnformeerd.

Vervallen eindtoets

Alle groep 8 leerlingen hebben in februari hun definitief schooladvies gekregen. Omdat de eindtoets dit jaar niet wordt afgenomen zullen deze adviezen dit jaar niet worden bijgesteld. Het afgegeven schooladvies wordt daarom nu voor alle leerlingen definitief. Het schooladvies bepaalt op welk niveau leerlingen mogen starten op een middelbare school. De loting die op 31 maart gepland staat, gaat gewoon door en de kinderen zullen op 1 april vanaf 15:00 uur horen op welke school ze zijn geplaatst. Eind mei zullen de leerkrachten van groep 8 de leerlingen eventueel ‘warm’ overdragen aan de school voor Voortgezet Onderwijs. Deze beslissing is door de minister genomen en wij kunnen hier niet vanaf wijken. De minister heeft het voortgezet onderwijs opdracht gegeven om in het nieuwe schooljaar goed te monitoren of de kinderen op de juiste plek zitten. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt.

Kamp

Het is nog onduidelijk of het kamp van groep 8 door kan gaan. Zeer waarschijnlijk is de locatie in Leusden gesloten tot 1 juni, maar hier hebben we nog geen bevestiging van ontvangen.

Met name voor de kinderen zou dit een enorme teleurstelling zijn. Wij verwachten in de komende week hier meer duidelijkheid over te verkrijgen.

Schaduwdoeken geplaatst

Afgelopen week zijn op het kleuterplein en op het plein boven, nieuwe schaduwdoeken geplaatst. Als het straks warmer weer wordt, kunnen de kinderen lekker in de schaduw spelen.

 

Inline image                Inline image