Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief 10

Stakingsdagen

Veel mensen hebben op donderdag 30 januari van de gelegenheid gebruik gemaakt om meer informatie te krijgen over het werken in het onderwijs. Het was een erg leuke ervaring om te vertellen waarom het werken in het onderwijs zoveel voldoening geeft. Natuurlijk blijft het altijd mogelijk om contact met school op te nemen wanneer u belangstelling heeft. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

Op vrijdag 31 januari stond de kwaliteit van ons onderwijs centraal. We hebben besproken wat het begrip kwaliteit betekent en hoe dit dan zichtbaar is binnen school. We hebben geconstateerd dat er veel goed gaat. Hier zijn wij trots op. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen. Hier gaan we de komende periode aan werken.

Rapport en oudergesprekken

Groep 8 krijgt op vrijdag 14 februari het rapport en het defintieve advies mee naar huis. De oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 25 februari en donderdag 27 februari. De ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

 

De groepen 3 tot en met 7 krijgen op vrijdag 6 maart het rapport mee naar huis. De oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 7 zullen plaatsvinden op donderdag 12 maart en maandag 16 maart. Dit zal net als de vorige keer, voor een deel in de middag plaatsvinden. Als er veel gesprekken in de middag gepland worden, zal er een avond komen te vervallen.

U moet zich als ouder zelf inschrijven voor dit gesprek. Voor ouders met meerdere kinderen wordt de inschrijving open gezet vanaf maandag 24 februari. Voor de andere ouders is dit mogelijk vanaf woensdag 26 februari. Inschrijven kan tot en met maandag 2 maart. Het kan zijn dat er om organisatorische redenen nog geschoven gaat worden in het rooster. Ons streven is om dit zo min mogelijk te doen. Heeft u uiterlijk vrijdag 6 maart niets van ons gehoord, dan blijft het gesprek staan op de dag en tijd zoals u dit zelf heeft ingepland.

 

Het meegeven van het rapport en de oudergesprekken voor groep 4B worden verschoven naar een latere datum. De nieuwe juffen van deze groep willen eerst de kinderen leren kennen. Zij zullen zelf een nieuwe afspraak met de ouders maken.

 

Heeft uw kind het rapport nog niet mee terug genomen naar school, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk meegeven?

Deltaweken

Van 24 februari t/m 13 maart 2020 staat het thema ruimtevaart weer centraal op onze school.

In deze drie weken worden in de groepen verschillende activiteiten en lessen aangeboden over raketten, de maan, het zonnestelsel en zwaartekracht.

 

In de jaargroepen wordt een gedeelte van het onderwerp ruimtevaart aangeboden:

· In de groepen 1-2 staat het ruimtestation centraal. Er is in de klas een ruimtevaart hoek en de kinderen doen proefjes over zwaartekracht en magneten.

· De groepen 3 leren over ruimtevaarders; zij krijgen een workshop van Mad Science.

· In de groepen 4 staat de aarde centraal en krijgen ze een workshop van Mad Science over dit onderwerp.

· In de groepen 5 staat de maan centraal; door het maken van een miniplanetarium leren zij hoe de zon, de maan en de aarde om elkaar draaien. Ook zij krijgeneen workshop van Mad Science.

· In de groepen 6 staan de zon, de aarde en de maan centraal. Zo leren zij onder ander welke invloed de maan heeft op eb en vloed. Daarnaast brengen zij een bezoek aan Space Expo.

· De groepen 7 leren over het zonnestelsel. Zij weten straks welke planeten er zijn en in welke volgorde zij staan. Daarnaast krijgen zij een workshop over LED of solar.

· De groepen 8 leren over het verkennen van de ruimte, waarbij ze zelf een waterraket ontwerpen en afschieten. Ook krijgen ze een workshop over LED of over solar.

 

Inline image

Schoolreisje

De groepen 1 t/m 3 gaan op vrijdag 24 april naar Julianatoren. De groepen 4 t/m 7 gaan op dinsdag 21 april naar Drievliet. Voor de groepen 4 t/m 7 stond de datum anders gepland, maar dit hebben wij moeten wijzigen aangezien de meeste parken pas na 18 april open zijn.

We zullen op beide dagen de kinderen en hun begeleiders met bussen vervoeren.

De leerkrachten van de groepen 1 tot en met 5 zullen later nog vragen wie er mee op schoolreis wil om een groepje kinderen in het park te begeleiden .

Op de dag van het schoolreisje verwachten we alle kinderen en begeleiders gewoon om 8.30 uur op school. De bussen zullen rond 9.00 uur vertrekken. De groepen 1 t/m 3 zullen net als de groepen 4 t/m 7 rond 16.30 uur weer terug op school zijn.

 

Wat nemen ze mee:

- lunchpakket

- voldoende drinken

- eventueel regenkleding

- iets lekkers (niet teveel) om te delen

 

Wat laten ze thuis:

- waardevolle spullen (telefoons)

- geld

 

Verdere informatie met betrekking tot het schoolreisje zult u van de leerkracht ontvangen. De groepen 1 t/m 5 zullen dit samen met de hulpvraag voor groepsbegeleiders doen.

Nieuwe ouder- kind adviseur

 

Inline image

 

 

Mijn naam is Stella Kuiper en ik ben de nieuwe ouder & kind adviseur op De Oosteinder. Als ouder kunt u met mij in gesprek gaan als u vragen heeft over de opvoeding, ont-wikkeling en/of de sociale vaardigheden van uw kind(eren). Natuurlijk kunt u ook bij mij terecht als u zorgen heeft over uw kind(eren). Ik kan uw kind(eren) begeleiden, maar kan ook verwijzen naar een zorgaanbieder. Daarnaast kan ik ook aansluiten bij gesprekken met bijvoorbeeld de leerkracht, de intern begeleider en/of uw kind(eren).

 

Kortom loop vooral bij mij binnen of neem contact met mij op via bovenstaande gegevens!

 

Inloop op maandagochtend 08.30-12.00 uur

of s.kuiper@amstelveen.nl | 06 - 189 89 770

—————————————————————