Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 10

Nieuws vanuit het team

Het schooljaar 2018-2019 is bijna ten einde. We willen u graag informeren over een aantal onderwerpen die het afgelopen jaar centraal stonden:

 

Team

We zijn er trots op dat we door extra inzet, ziekte van leerkrachten nog steeds hebben kunnen opvangen. Ook dit schooljaar hoefden we geen kinderen naar huis te sturen.

Het lerarentekort is echter ook bij ons voelbaar. Het kost steeds meer moeite om openstaande vacatures in te vullen. Dit blijft een zorgelijke situatie, waar veel basisscholen in Nederland mee te maken hebben. 

 

Teamtraining

In januari zijn wij gestart met een teamtraining ‘effectieve instructie’. Er zijn nu vier bijeenkomsten geweest en komend schooljaar volgen er nog vijf.

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs sterk afhankelijk is van de leerkracht. De leerkracht doet ertoe! Daarom is het belangrijk dat de leerkracht een sterk didactisch repertoire heeft waar hij dagelijks uit kan putten.

 

High Performing Schools

Naast de teamtraining nemen een aantal collega's deel aan High Performing Schools. Dit is een tweejarig, wetenschappelijk onderbouwd, professionaliseringstraject. Het eerste jaar hebben we inmiddels achter de rug. Hierbij hebben we geconstateerd dat we al heel veel dingen goed doen. We zijn trots op onze pedagogische aanpak en de leerresultaten. Maar we willen ons blijven verbeteren. Dit gaan we komend jaar doen door naar de samenhang te kijken tussen visie, organisatie, leiderschap en curriculum.

 

Binnenklimaat

Het nieuwe klimaatsysteem is operationeel. Er zijn nog wat kinderziektes maar over het algemeen zijn wij erg tevreden met het resultaat. Ondanks de tropische temperaturen buiten was het in de lokalen prima uit te houden.

 

ICT

De gehele ICT infrastructuur is het afgelopen jaar vervangen. Er zijn nieuwe digitale schoolborden geplaatst en alle computers zijn vervangen.

 

Nieuwe schooltijden

Met ingang van 2019-2020 zijn de schooltijden als volgt:

Maandag 08:30 – 14:15 uur

Dinsdag 08:30 – 14:15 uur

Woensdag 08:30 – 12:00 uur

Donderdag 08:30 – 14:15 uur

Vrijdag 08:30 – 14:15 uur

De deuren gaan 's ochtends open om 08:20 uur.

De afgelopen periode hebben wij ons hier goed op voorbereid. In nieuwsbrief 9 hebben wij u al verteld hoe de lunch en het buitenspelen gaat verlopen. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de groepen 3 en 4 gaan zwemmen op maandagmiddag van 12:45 tot 13:45 uur.

 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze overgang goed zal verlopen.

Formatie 2019-2020

Zoals u weet gaat Annemieke ons verlaten. Helaas is het nog niet gelukt om voor de zomervakantie een geschikte vervanger te vinden.

Dit heeft ons doen besluiten om de formatie iets aan te passen. Marlies van Bruggen wordt de leerkracht van groep 3B naast Loes.

Dit houdt in dat Ilse het nieuwe schooljaar start in groep 5A. Haar zwangerschapsverlof gaat in rond de herfstvakantie. In september zullen wij u informeren wie Ilse gaat vervangen.

Vakantielezen

De kinderen hebben dit schooljaar veel geoefend met onze leesmethodes “Veilig Leren Lezen (gr 3) en “Lekker Lezen” (gr 4-8). De meeste kinderen lezen thuis gelukkig ook regelmatig en zijn dus goed vooruit gegaan. De grote vakantie staat nu voor de deur.

 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een grote terugval in leesontwikkeling laten zien.

 

We hebben daarom een project “vakantie-lezen” opgezet. Op vrijwillige basis kunnen ouders en kinderen uit de groepen 3-5 hieraan meedoen.

Als de leerkracht van uw kind denkt dat uw kind hiervoor in aanmerking komt, heeft u al een brief meegekregen. U kunt er dan zelf voor kiezen om wel of niet deel te nemen.

We vragen u om in de vakantie het lezen van uw kind bij te houden en uw kind wat extra aan te sporen om te lezen.

 

Alles wat het kind leuk vindt, kun je lezen!

  • Boeken (de boeken van de bibliotheek mag je tijdens de zomervakantie vaak voor een langere periode lenen)
  • Foldertjes van de dierentuin die je wilt gaan bezoeken, een boekje over een land waar je naar toe gaat of een informatief boek over een favoriet onderwerp van je kind.
  • Strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.
  • Per 1 juli is de app ‘vakantiebieb’ te downloaden. Ook deze boeken zijn te gebruiken voor het vakantielezen (www.vakantiebieb.nl)

 

Kortom het maakt niet uit wat je kind leest, áls het maar leest. Het liefste elke dag 10 á 15 minuten!

Afscheid juf Ellen

Lieve allemaal, kinderen, collega’s en ouders,

Ik wist al een hele tijd dat op de dag dat ik 40 jaar geleden voor het eerst moeder werd, ik met pensioen zou gaan. 9 juli 2019 een extra mooie dag dus!  Op school zou dit afscheid gevierd worden op 26 juni,  daar had ik een prachtige uitnodiging voor gekregen.
Je staat deze dag op en je weet dat het niet alleen een mooie dag wordt, maar je beseft ook dat je afscheid gaat nemen van je werkzame leven.
Een hele stap, maar wat ik in de ochtend nog niet wist is, dat dit voor mij een dag zou worden met een gouden randje.
“Het hoeft niet zo groots hoor” had ik hier en daar wel eens geroepen.
Maar hoe leuk is het om opgehaald te worden in een heuse cabrio, als Sinterklaas binnengehaald te worden (tot aan het hek) en daar dan je eigen (klein)kinderen te zien staan en  daarna meteen al die prachtige, mooie, ontroerende kleuters (mijn lievelingsvolkje) uit 5 kleuterklassen. Vol verwachting staan ze daar in hun mooie blauwe kleren. Een liedje, een versje, een cadeautje. Het was er allemaal. Dat is toch het mooiste wat je als kleuterjuf mag meemaken. Al die lieve koppies. Je wil ze allemaal wel knuffelen.
Maar nee, er stond meer op het programma. “Thee drinken bij juf Ellen”, al die leuke oud-leerlingen van groep 2 tot en met groep 8 kwamen langs. Heerlijk om te zien en te horen hoe goed het met ze gaat. En wat ze uiteindelijk zo leuk vonden in de kleuterklas. Het werden gezellige gesprekken. Er werd niet alleen thee gedronken maar er stonden ook heerlijke en prachtige cupcakes. Ze waren er in alle soorten en het waren er wel honderden, door jullie, de ouders, gebakken. Dank, dank, dank! Ik had nog nooit zoveel cupcakes bij elkaar gezien.  Overweldigend!
Na deze hele gezellige “theekrans” kwam er toch echt een climax. Daar stond de hele school in het blauw, inclusief de juffen en meesters, op het schoolplein.
“Het hoeft niet zo groots” schoot het ineens door mij heen, maar wat was dit FANTASTISCH!!!
De hele school zingt daar een lied, speciaal voor jou.
Daar kùn je het niet droog bij houden en wat was ik trots op al deze prachtige kinderen.
Wat gaat er dan door je heen vraag je je af. Ik ga het jullie vertellen: Je denkt....
* Ik heb het mooiste beroep gekozen.
* Wat een feest dat ik het zo lang heb mogen doen.
* Iedere dag was hier anders, nooit saai.
* Wat zijn kinderen kostbaar en zij verdienen alleen maar het beste.
* Wat hou ik toch van ze, van allemaal!
* Wat heb ik een leuke en lieve collega’s.
* Wat lief dat ze dit allemaal voor mij hebben gedaan.
* Wat hebben ze het geheim goed bewaard.
* Wat sta ik hier nu enorm te genieten.
* Wat een geluksvogel ben ik met zoveel blije mensen en mensjes om me heen.
* Wat ben ik apetrots op onze school en wat was het een feest om daar te mogen werken.
* Dit ga ik nòòit vergeten!

En dat is zo lieve mensen. Deze dag heb ik al in mijn hart gesloten, voor altijd en af en toe maak ik weer even een openingetje en komen alle mooie herinneringen aan “de Oosteinder” weer even voorbij. Het zijn er zó veel.
Ik ben jullie allemaal heel dankbaar voor dat ik jullie juf en collega mocht zijn.
Koester de tijd op
“de Oosteinder”, een school waar je trots op mag zijn en waar je als kind, ouder, juf en meester met elkààr samen het mogelijk maakt er een mooie tijd door te brengen.
Mijn tijd zit er nu op.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie toe, geniet er zoveel mogelijk van en maak een mooie, frisse start in het nieuwe schooljaar 2019/2020!

Ps. Ik kom echt nog wel eens langs ben ik bang voor.

Liefs van juf Ellen

Laatste schooldag

Op vrijdag 12 juli zullen de groepen 1 tot en met 7 buiten op het schoolplein staan om gezamelijk een lied te zingen. Om iets voor  twaalven tellen we af naar de zomervakantie.

De groepen 8 hebben afgelopen woensdag al afscheid genomen. 

 

Het team van de Oosteinder wenst iedereen een hele fijne zomervakantie!