Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10

Teamnieuws

Vertrek juf Annemieke

Helaas gaat juf Annemieke ons verlaten. Dit is ontzettend jammer, maar wij begrijpen haar beweegredenen ook.

Hieronder licht ze haar besluit zelf toe. Wij wensen haar veel succes en plezier!

Consequentie is dat we een vacature hebben en dat er mogelijk iets gaat wijzigen in de formatie.

Wij zullen ons uiterste best doen om hier snel duidelijkheid in te bieden.    

 

Lieve kinderen en ouders,

Vlak voor de zomervakantie heb ik een heel nieuwe baan gevonden bij Kentalis als ambulant begeleider voor kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis.

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen 27 jaar lesgegeven aan jullie kinderen. Toch is nu tijd om verder te gaan. Op mijn fiets zal ik nu op meerdere scholen bezoeken om kinderen te gaan begeleiden. Het leuke is wel dat ik blijf werken met kinderen. De tijd op de Oosteinder was altijd super gezellig. Het blijft een mooie herinnering. Ouders, collega's en natuurlijk alle kinderen, Bedankt!

 

Voor volgend schooljaar krijgen we een aantal nieuwe teamleden. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

 

Ik ben Marije Klaassen, ik ben 34 jaar, getrouwd met Bert, trotse moeder van 2 dochters (5 en 7 jaar) en woon in Kudelstaart. Ik heb 14 jaar met veel plezier op de Jozefschool in Aalsmeer centrum gewerkt. Als leerkracht heb ik lesgegeven aan alle groepen en sinds een jaar ben ik ook adjunct-directeur. Nu is het tijd voor een nieuwe stap en daar heb ik ontzettend zin in. Vanaf het nieuwe schooljaar word ik adjunct-directeur op de Oosteinderschool. Daarnaast zal ik ook les blijven geven. Ik hoop jullie, en jullie kinderen snel te ontmoeten!

Inline image

 

Mijn naam is Karin Veerhuis. Ik ben 41 jaar en ik woon in Kudelstaart. Op dit moment werk ik voor het 19e jaar op de Antoniusschool. Eerst als leerkracht en intern begeleider en sinds een aantal jaar als adjunct-directeur. Komend schooljaar start ik op de Oosteinderschool als leerkracht in groep 1-2 en als intern begeleider. Ik heb veel zin in deze mooie nieuwe uitdaging waarbij ik weer meer met leerlingen mag gaan werken. Tot na de zomervakantie!

Inline image

 

 

Mijn naam is Marlies van Bruggen, ik ben 36 jaar en ik woon met mijn vriend en zijn dochter in Kudelstaart. Ik heb de afgelopen 10 jaar respectievelijk in Aalsmeer en Heemstede voor de groepen 3, 4 en 5 gestaan. Ik ben blij volgend jaar weer in Aalsmeer les te mogen geven en kijk ernaar uit dit op de Oosteinderschool te gaan doen! 

Graag tot ziens! 

Inline image

 

 

Mijn naam is Remon de Hollander en ik ben 25 jaar oud. Volgend jaar ga ik mijn eindstage (LIO) lopen op de Oosteinderschool. Ik heb eerder op deze school stage gelopen. Toen heb ik voor groep 4 en groep 8 gestaan. Komend jaar ga ik bij groep 7 lesgeven. Naast mijn pabo opleiding volg ik ook nog een sportopleiding voor vakleerkracht in de gymzaal. Uiteindelijk hoop ik deze twee dingen te kunnen combineren.

Verder vind ik het erg leuk om met kinderen te werken. Ik ben bijvoorbeeld trainer bij Oceanus waterpolo geweest. Ook heb ik bij buitensportkampen en de kindervakantieweek mee gedraaid als leiding.

Ik ben erg sportief en ik houd ervan om buiten te zijn. Winterporten is daarom ook een van mijn favoriete bezigheden.

Ik hoop dat het net zo wordt als in het eerste jaar op de Oosteinderschool: weer een gezellige en leerzame ervaring. Voor zowel de kinderen als voor mijzelf.

Inline image

LIO- stage

LIO staat voor leraar in opleiding. De LIO- stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. Mieke zal Remon begeleiden in dit traject.

 

SchouderCom

In de zomervakantie zullen de groepen worden overgezet naar de nieuwe groepen van het schooljaar 2019-2020.

Voor de groepen 8 betekent dat berichten en geplaatste foto's worden verwijderd na 11 juli. Wilt u deze bewaren, dan moet u deze dus tijdig opslaan.

Lokaalindeling

In de bijlage kunt u zien in welk lokaal uw kind volgend schooljaar les zal krijgen. Deze indeling zal ook op de website geplaatst worden onder het kopje praktische zaken.

Gym en zwemmen

Gym

Groepen 1/2

De kinderen van de groepen 1/2 krijgen 2x per week bewegingsonderwijs in het speellokaal. We vragen u hiervoor een paar gymschoentjes aan te schaffen, beiden voorzien van naam.Wilt u dit in een tasje van stof met de naam van uw kind mee geven? Dit tasje blijft op school in de 'gymbak'. Wilt u af en toe conroleren of de schoenen nog passen?

 

Groepen 3 tot en met 8

Deze gymlessen worden gegeven door een vakdocent voor gym.

Op maandag verzorgt Edwin van Dort de gymlessen. Op dinsdag, woensdag en vrijdag verzorgt meester Wieger dit.

Op maandag en vrijdag worden de gymlessen gegeven in de Bloemhof. De andere lessen worden gegeven in de Mikado. De kinderen nemen op de dag dat zij gym hebben een tas met gymkleding mee naar school. De schoenen mogen geen donkere zool hebben.

Is de gymles in de Bloemhof, dan nemen de kinderen hun fiets mee naar school. Dit moet een goed werkende fiets zijn, waarbij de remmen werken, er een werkend slot op zit en de ketting goed vast zit. Om veilig te kunnen fietsen is het van belang dat de kinderen een goede rugzak hebben of een bagagedrager met snelbinders om de tas achterop te doen.

 

Zwemmen

De groepen 3 en 4 zullen om de week op maandag zwemmen. De kinderen zwemmen van 12.45 uur tot 13.45 uur. De kinderen gaan met de leerkracht naar het zwembad per bus. De betreffende groepen zullen later nog een aanmeldformulier ontvangen.

 

TSO strippen

Vanaf volgend schooljaar zal de betaling voor de TSO anders zijn.

U wordt verzocht om € 80,00, per kind, over te maken naar IBAN NL15 RABO 0133 2335 53, t.n.v. TSO Oosteinder. Graag met vermelding van de naam en leerkracht van uw kind.

Dit bedrag is voor een heel schooljaar. U wordt verzocht het bedrag over te maken voor het begin van het schooljaar. U kunt ook besluiten om het bedrag in twee termijnen te betalen.Het eerste termijn voor het begin van het schooljaar en het tweede termijn eind januari.

 

Heeft u nog strippen over van afgelopen jaar, dan krijgt u van Ana bericht hierover bij het laatste overzicht. U kunt het resterende bedrag dan terug laten storten op uw rekening.

Fotograaf

Op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 september komt de fotograaf bij ons op school om weer mooie groeps- en portretfoto’s te maken van alle kinderen. Wij proberen om de kinderen zoveel mogelijk op 1 dag in te delen voor beide foto’s. De foto’s zullen tijdens schooltijd worden gemaakt.

 

Er is een mogelijkheid om u in te schrijven om uw kinderen gezamenlijk te laten fotograferen. Dit zal buiten schooltijd plaatsvinden om zo de rust in de school te behouden en de lessen zo min mogelijk te onderbreken. We vragen hiervoor uw begrip.

Inschrijven voor deze broertjes- en/ of zusjesfoto’s kunt u op de intekenlijsten die vanaf maandag 26 augustus in de kleutergang tegenover het lokaal van groep 1/2D hangen.

Om te zorgen dat het allemaal vlot verloopt en de kinderen op tijd bij de fotograaf te laten zijn, hebben we uw hulp nodig. Daarom zal er via SchouderCom een bericht worden verzonden, waarop u kunt reageren als we van uw hulp gebruik kunnen maken.

Medicijnprotocol

Sinds schooljaar ’19-’20 zijn wij verplicht om een medicijnprotocol te hebben. Dit heeft als voordeel dat wij een eenduidige aanpak hanteren op de Oosteinder.

Onze school hoort bij het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs in Aalsmeer. De SKOA volgt het standaard Model- protocol medische handelingen op scholen afkomstig van de website van de PO raad.

 

Dit protocol heeft als doel:

  • Kinderen waarbij noodzakelijk medisch handelen noodzakelijk is, zijn goed in beeld. Elke leerkracht weet wat er gedaan moet worden als een noodsituatie zich voordoet. (Denkt u aan een epileptische aanval of het hanteren van een epipen).
  • Kinderen waarbij (incidentele) medicijnvertrekking nodig is op verzoek van de ouders, kunnen beter bediend worden door de leerkracht om dat zij goed op de hoogte zijn van de handeling die hij/ zij uit moet voeren. Deze informatie krijgt de leerkracht doordat zij van de ouders een ingevuld formulier hebben gekregen waarop staat hoe en wat het kind toegediend moet krijgen. (Denkt u aan antibiotia of methylfenidaat)

Wat vragen wij van u als ouders:

  • Heeft u een kind waarbij juist medisch handelen noodzakelijk is, dan vult u jaarlijks aan het begin van het schooljaar, samen met de leerkracht een formulier in, waarbij u uw toelichting kunt geven. Zo is alle informatie actueel.
  • Mocht uw kind (incidenteel) medicatie nodig hebben, dan vragen wij u dit formulier te downloaden en het tezamen met de medicatie aan de leerkracht van uw kind te geven.

Het protocol is ook te vinden op de website onder het kopje praktische zaken, of klik hier.

Afscheid Lukas Snoek

Afgelopen maand heeft Lukas Snoek afscheid genomen als voorzitter van de oudercommissie. Hij is 12 jaar actief geweest als OC-lid, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter. Wij bedanken hem als team en school dat hij zich met veel energie heeft ingezet voor alle sportactiviteiten, sportdagen, carnaval en technische klussen waarbij hij altijd één ding voorop had staan; ‘De kinderen moesten er plezier aan beleven.’ Hij heeft de hamer overgedragen aan Pum Buisman. 

Gevonden voorwerpen

Is uw kind iets kwijt van kleding of andere spullen (bekers,slippers etc.)? Komt u gerust even langs om te kijken of er nog iets van uw kind ligt. Alle gevonden voorwerpen die er na vrijdag 15 juli nog liggen, zullen naar Dorcas worden gebracht of aan een ander goed doel worden gegeven.