Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 10

Andere schooltijden

TSO

De kleuters eten volgend schooljaar met een overblijfkracht in de klas. We kunnen hiervoor nog extra krachten gebruiken. Wilt u komen helpen tijdens de lunchpauze, dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen aan José (jose@oosteinderschool.nl). Ook als u maar een half uurtje kan komen helpen, bent u van harte welkom. Indien nodig komt er een leerkracht helpen die op die betreffende dag geen groep heeft. Bij het buitenspelen is de eigen leerkracht aanwezig.

 

De groepen 3 tot en met 8 eten met hun eigen leerkracht in de klas. Zij spelen onder begeleiding van een overblijfkracht 30 minuten buiten. Hier kunnen we nog extra hulp gebruiken. Wilt u komen helpen, dan kunt u dit kenbaar maken aan José. Ook hier kunnen leerkrachten helpen die op die betreffende dag geen groep hebben.

 

Buiten spelen

Naast het buitenspelen tijdens de middagpauze, spelen alle kinderen in de ochtend 15 minuten buiten. Als ze gymles hebben in de ochtend, dan vervalt deze buitenspeeltijd. Dit is geen verandering ten opzichte van het oude rooster. Mocht het volgens de leerkracht beter zijn om toch even naar buiten te gaan, dan is dit wel mogelijk. De leerlingen krijgen voldoende tijd om hun koek/ fruit op te eten en hun drinken op te drinken.

Op het schoolplein wordt er met het nieuwe rooster op meerdere tijden buiten gespeeld. Vooral de lokalen rondom het plein kunnen hiervan hinder ondervinden. Er worden daarom duidelijke richtlijnen voor de kinderen opgesteld over het buitenspelen. Hier komt onder andere in te staan hoe je met je groep naar buiten gaat en ook weer terug naar binnen gaat.

 

Zwemmen

De dag waarop de groepen 3 en 4 gaan zwemmen is nog niet bekend. De Waterlelie is nog druk aan het puzzelen met de indeling van de Aalsmeerse scholen.

 

Schooltijden

Voor u nogmaals de tijden op een rijtje. Deze tijden gelden voor alle groepen.

maandag 8.30-14.15 uur

dinsdag 8.30- 14.15 uur

woensdag 8.30- 12.00 uur

donderdag 8.30- 14.15 uur

vrijdag 8.30- 14.15 uur

 

 

Minivoetbal

In de week van 16 tot en met 21 juni vindt het minivoetbaltoernooi plaats. Dit jaar wordt het gehouden bij de voetbalvereninging FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120 in Aalsmeer. Hieronder voor u alvast de speeldagen. Let op: de speeldagen zijn veranderd!

 

Poulewedstrijden op maandag- en woensdagavond (17/6 + 19/6) vanaf 18:00u

Jongens groep 5

Jongens groep 6

Meisjes groep 7

Meisjes groep 8      

                     

Poulewedstrijden op dinsdag- en donderdagavond (18/6 + 20/6) vanaf 18:00u

Meisjes groep 5

Meisjes groep 6

Jongens groep 7

Jongens groep 8

 

Poule- en finale wedstrijden op woensdagmiddag (19/6) vanaf 13:00u

Meisjes groep 3

Meisjes groep 4

Jongens groep 3

Jongens groep 4

 

Finalewedstrijden op vrijdagavond (21/6) vanaf 18:30u

Finalisten van alle groepen met uitzondering van de groepen 3 & 4

Rapporten en oudergesprekken

De kinderen krijgen op 21 juni hun laatste rapport mee van dit schooljaar. Heeft uw kind het rapport nog niet ingeleverd, zou u dit dan zo spoedig mogelijk mee willen geven?

Het laatste oudergesprek voor de groepen 1 tot en met 6 is facultatief. Dit betekent dat niet alle ouders voor een gesprek uitgenodigd zullen worden. Dit geldt niet voor de groepen 7. Van deze groep worden wel alle ouders uitgenodigd en mogen de kinderen hierbij aanwezig zijn. Het derde rapport en het indicatie advies worden besproken.

 

Laatste schooldag

Groep 8

Het schooljaar loopt alweer ten einde.

Voor groep 8 is woensdag 10 juli de laatste schooldag. Deze dag zal in het teken staan van afscheid nemen. Afscheid nemen van school en van hun klasgenoten.

Zij zullen om 11.00 uur een poging doen om de leerkrachten en ouders te verslaan met voetbal. Dit vindt plaats in de Snoekbaarsstraat. U bent van harte uitgenodigd om te komen aanmoedigen.

Om 11.45 uur nemen de kinderen dan echt afscheid van de Oosteinder. De kinderen van de groepen 1 tot en met 7 zwaaien de groepen 8 uit. De ouders van de groepen 8 ontvangen hier nog meer informatie over.

 

Groep 1 t/m 7

Op vrijdag 12 juli a.s. zal voor de groepen 1 t/m 7 en de leerkrachten om 12.00 uur de zomervakantie beginnen. Wij willen de vakantie inluiden door deze ochtend feestelijk af te sluiten. De groepen 1/2 hebben in de klas een speelgoeduurtje met speelgoed dat zij mee mogen nemen van thuis, de groepen 3/4 hebben een kleedjesmarkt op het plein, de groepen 5 hebben gezellige activiteiten in de klas en de groepen 6 en 7 hebben deze ochtend nog gym en zij zullen daarnaast gezellige activiteiten in de klas hebben.

 

Bij het speelgoeduurtje in de groepen 1/2 mogen de kinderen 3 stuks speelgoed van thuis meenemen om zelf óf met klasgenoten mee te spelen. Hierbij is het wel verstandig als er niet teveel kleine onderdelen mee naar school worden genomen om te voorkomen dat er speelgoed kwijtraakt zo vlak voor de vakantie. Geef het speelgoed mee in een dichte tas.

 

De kleedjesmarkt voor de groepen 3/4 zal hetzelfde zijn als voorgaande jaren. De kinderen zullen in tweetallen hun meegebrachte speelgoed uitstallen op een kleedje. Dit speelgoed wordt mee naar school genomen in een stevige tas. De bedoeling is dat dit speelgoed is waar de kinderen zelf niet meer mee spelen, wat bij de leeftijd van uw kind past en wat er nog netjes en schoon uitziet. Dit kunnen bijvoorbeeld puzzels, boeken of spelletjes zijn.  De kinderen zijn verdeeld in tweetallen, zodat de één bij het kleedje kan blijven en de ander kan gaan ruilen. Ze mogen met alle kinderen uit de groepen 3 en 4 ruilen.

De kleedjesmarkt wordt buiten gehouden. Bij slecht weer zal het worden verplaatst naar de lokalen van de groepen 3 en 4.

 

Rond 11.45 uur zullen alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 naar buiten komen om gezamenlijk een lied te zingen en af te tellen naar de vakantie. Hierbij zijn ouders en verzorgers natuurlijk van harte welkom! Wij verzoeken u wel om tot 12.00 uur achter de hekken te blijven.

 

 

Verwijzing groep 8

Alle kinderen van groep 8 hebben een middelbare school gekozen. Voordat ze een school kiezen, is hier op school een traject aan vooraf gegaan. Eind groep 7 krijgen de kinderen een indicatie advies. In groep 8 krijgen ze in november een voorlopig advies en in februari een definitief advies. In de tussenliggende periode (tussen eind groep 7 en begin groep 8) kunnen de kinderen nog verder ontwikkelen en kan het advies dus nog worden aangepast.

Bij het opstellen van het advies houden wij rekening met de volgende aspecten:

  1. Belangrijk zijn de kindkenmerken. We kijken naar inzet, tempo, zelfbeeld, interesse, huiswerkattitude, probleem-oplossend vermogen, concentratie en zelfstandigheid.
  2. Daarnaast gebruiken wij het Cito leerlingvolgsysteem van groep 3 t/m 8. Met dit systeem volgen wij de prestaties van elk kind op het gebied van spelling, werkwoordspelling, rekenen, technisch en begrijpend lezen. De toetsen rekenen en begrijpend lezen laten meer zien over de capaciteit van de leerling en tellen daarom zwaarder mee.
  3. We gebruiken de uitslag van de entreetoets en de proefcito.
  4. We maken gebruik van de rapporten uit groep 7 en 8.
  5. Als er aanvullende onderzoeken op school aanwezig zijn, gebruiken we deze (bijvoorbeeld een dyslexieonderzoek).
  6. Indien nodig vragen we advies aan de leerkrachten die de kinderen in voorgaande jaren in de groep hebben gehad.

 

Dit jaar hebben we de volgende 48 adviezen gegeven:                                                                      

Vmbo- Kader,      3 leerlingen

Vmbo - Kader/ Theoretisch,   5 leerlingen

Vmbo - Theoretisch,     6 leerlingen

Vmbo - Theoretisch/ Havo,   5 leerlingen

Havo,   11 leerlingen

Havo/ Vwo,  4  leerlingen

Vwo,   14  leerlingen

 

Hoe hebben onze leerlingen de CITO eindtoets gemaakt?

jaar         schoolscore   landelijk gemiddelde

2016        538,2                 534,5

2017        535,7                 535,1

2018        539                    534,9

2019        538,3                 535,7

 

Alle leerlingen zijn inmiddels geplaatst op een voortgezet onderwijs school.

Amstelveen College, 5  leerlingen

Hermann Wesselink College, 11 leerlingen

Keizer Karel College, 10 leerlingen

RK SG Thamen, 1  leerling

Wellantcollege  Westplas, 10  leerlingen

Groenstrook, 6  leerlingen

Alkwin, 3  leerlingen

Spinoza, 1 leerling

Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp,  1 leerling

 

Sportdag

De jaarlijkse sportdag is volgend schooljaar gepland op woensdag 11 september 2019. Dit is de derde schoolweek van komend schooljaar.

 

Net als voorgaande jaren is de sportdag bestemd voor de groepen 1 t/m 8. De leerlingen uit groep 8 hebben die dag de leiding over een groepje kinderen.

Het zou fijn zijn als alle leerlingen tijdens de sportdag geen afspraken met tandarts, orthodontist o.i.d. maken. De sportdag begint om 8.30 uur en is om 12:00 uur afgelopen. De sportdag wordt gehouden op het terrein van F.C. Aalsmeer.

Wilt u rekening houden met eventuele naschoolse opvang? Wij gaan er vanuit dat u dit zelf kunt regelen, mocht dit niet lukken dan horen wij dit graag.

 

De sportdag is ieder jaar weer een groot evenement, en deze dag kan alleen slagen met behulp van veel ouders. Uw hulp tijdens de sportdag is echt hard nodig!

Via SchouderCom heeft u een verzoek gekregen om u op te geven als hulpouder!

Tot nu toe hebben er nog weinig ouders/verzorgers van groep 3 t/m 7 zich opgegeven voor de sportdag!

 

Wilt u zich zo snel mogelijk opgeven voor deze fantastische dag? U kunt dan reageren op het eerder verstuurde verzoek om u op te geven als hulpouder.

 

Een week voor de sportdag krijgt u van ons meer informatie over deze dag.

 

Bij voorbaat dank voor uw sportieve medewerking.

Typen

De groepen 5,6 en 7 hebben vorige week een bericht ontvangen over het typen via Rapido Typen. We gaan inventariseren of er voldoende belangstelling is voor de dinsdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur . De lessen worden dan op de Oosteinder gegeven.

Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende informatie. 

 

Bij interesse voor de dinsdagmiddag op school, dit duidelijk vermelden bij de bijzonderheden. Graag een reactie binnen 2 weken, zodat ze zo snel mogelijk weten wat de mogelijkheden zijn.

Rapido Typen neemt dan contact op voor het doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. Hierna gaan ze pas over tot inschrijving.

 

Rapido Typen
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098