Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 10

Meivoorstelling

Nieuw op de Oosteinder is de meivoorstelling. Deze voorstelling is gekomen in plaats van de eerdere open podia die gedaan werden door het jaar heen.

 

Vrijdag 24 mei is het zover. Dan zal de jaarlijkse meivoorstelling plaatsvinden in de speelzaal op school. De kinderen zullen per groep een optreden laten zien waarbij een lied centraal staat. Dit lied is ingestudeerd samen met de vakdocent muziek, juf Jorinda.

De groepen 7 & 8 doen niet mee aan de meivoorstelling. Groep 7 heeft de kerstmusical gedaan en groep 8 heeft de eindmusical waar ze hun talenten kunnen laten zien!

 

Er zullen 4 optredens plaatsvinden.

8.45-9.30 uur     1/2A, 3A, 1/2 B

9.45-10.30 uur   1/2C, 4A, 1/2 D

11.00-11.45 uur 1/2 E, 4B, 3B

13.15-14.15 uur 5A, 6A, 5B, 6B

 

Het publiek bestaat uit de kinderen die optreden en er mogen maximaal 2 personen per kind aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling dat er jonge kinderen naar de voorstelling komen kijken. Mocht het écht niet lukken om oppas te vinden, dan kunt u uw kleintje meenemen, maar dan verzoeken wij u de zaal te verlaten als hij/zij overlast veroorzaakt. U en het kind zijn dan twee personen.

U zult t.z.t. nog een uitnodiging ontvangen van de juf of meester van uw kind, maar dan bent u vast op de hoogte!

Wij hopen dat u er bij kunt zijn.

 

 

Topondernemers

Na de meivakantie gaat thema 4: 'Oorlog en vrede', nog even door. Dit loopt door tot en met 17 mei. 

Daarna start het thema: 'Vlinders in je buik'. Tot het einde van het schooljaar zullen de groepen met dit thema bezig zijn. 

Kinderen mogen weer boeken of ander materiaal van thuis meenemen voor de themahoek. In de bijlage kunt u lezen wat er allemaal aan bod kan komen.

 

 

Verwijzing naar het voortgezet onderwijs

Op de website is een stukje geplaatst met informatie over hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs bij ons op de Oosteinder verloopt. U kunt deze informatie vinden onder het kopje Onze school/ Zorg/ Verwijzing naar het vo, of klik hier.

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen welke adviezen er zijn gegeven aan de kinderen van de huidige groepen 8 en naar welke vervolgscholen ze gaan.

 

Afscheid juf Ellen

Aan het einde van dit schooljaar gaat juf Ellen met pensioen. Ze heeft 40 jaar genoten van juf zijn, maar gaat nu echt afscheid nemen van de Oosteinder. Ze heeft heel veel kinderen een onvergetelijke kleutertijd bezorgd. We willen dit afscheid natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Aan alle oud-leerlingen van juf Ellen willen we vragen om een kaartje/ A-4tje of een andere verrassing langs te komen komen brengen op de Oosteinder. Via de post of mail (jose@oosteinderschool.nl), mag ook. Dit moet uiterlijk 14 juni in ons bezit zijn. De huidige meesters en juffen zorgen er dan voor dat het tijdens het afscheidsmoment aan juf Ellen wordt gegeven.

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 21 oktobber t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020

Goede vrijdag/ Pasen 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020

Zomervakantie 6 juli t/m 14 augustus 2020

 

Er zullen volgend schooljaar geen studiedagen zijn.

Digitaal prikbord

Wij krijgen regelmatig het verzoek om foldermateriaal te verspreiden of om posters op te hangen op het informatie bord in de gang. De kinderen van met name de midden- en bovenbouw komen meestal alleen naar school. Ouders lezen dus niet wat er op het prikbord hangt. Er is daarom een digitaal prikbord aangemaakt in de form van een blog. Hier zullen we het foldermateriaal in plaatsen. Heeft u iets gemist, vraag dan uw kind hier naar. Vaak wordt foldermateriaal uitgedeeld aan de kinderen die dat mee willen en dus niet aan iedereen.

 

Extra voetbaltraining meisjes minivoetbal

De voetbalverenigingen (RKDES en FC-Aalsmeer) willen graag de meisjes een kans geven om met de voetbalsport kennis te maken. Daarom worden net als vorig jaar de

meisjes van de teams van het minivoetbaltoernooi uitnodigen voor het bijwonen van proeftrainingen meisjesvoetbal.

FC-Aalsmeer nodigt op haar complex hiervoor de scholen in Aalsmeer uit en RKDES de scholen in Kudelstaart.

Bij FC-Aalsmeer worden de proeftrainingen aangeboden voor de Oosteinder op het complex aan de Beethovenlaan 120, 1431 WZ.

De data van de trainingen zijn:

Maandag 3 juni van 17.30 - 18.45 uur

Woensdag 12 juni van 17.30- 18.45 uur

Jeugdsportpas

JeugdSportPas blok 4
De inschrijving voor blok 4 van de JeugdSportPas is geopend. Je kunt kiezen uit Judo, Handbal, Voetbal,
Zwemmen, Twirlen, Kleutergym, Ritmische Gym, Dansen, Yoga en Waterskiën. Inschrijven kan tot enkele dagen voordat de training begint via de website:  https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl

Vacature adjunct-directeur

Met ingang van 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste en inspirerende adjunct- directeur. Voor de volledige vacature verwijzen wij u naar de website, of klik hier.

 

Herhaalde oproep vacature bestuurslid

Helaas heeft de oproep voor een nieuw bestuurslid weinig reacties opgeleverd, vandaar nogmaals de oproep voor nieuw bestuurslid.

 

Naast De Oosteinder zijn ook de Jozefschool (Aalsmeer-centrum) en de Antoniusschool (Kudelstaart) onderdeel van De Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). De SKOA is niet alleen de werkgever van het personeel, maar ziet er ook samen met de directies op toe dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en goed blijft. Dat de scholen klaar zijn voor de toekomst, goede huisvesting hebben en dat de financiën op orde zijn. De SKOA wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Enthousiaste ouders die elk vanuit hun betrokkenheid bij de scholen, hun eigen expertise graag inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de scholen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 leden en zoeken wij een (toezichthoudend) bestuurslid. Bent u een enthousiaste ouder die het leuk lijkt om beleidsmatig met de scholen bezig te zijn, dan nodigen wij u uit om vóór 15 april 2019 uw interesse schriftelijk kenbaar te maken aan Ryan Bakker (ryan@oosteinderschool.nl) door middel van een korte motivatie met C.V. Voor de volledigheid delen wij mee dat een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel uitmaakt van de procedure. U kunt altijd contact opnemen met Ryan voor meer informatie op nummer 0297-368092. We zien uw reactie graag tegemoet.