Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 7

Nieuwsbrief 10

Andere schooltijden

De invulling van het continurooster wordt steeds meer vorm gegeven. Intern zijn we hier al druk mee bezig en daarom hier alvast een update.

 

Lesaanbod

Door het team is kritisch gekeken naar de vakken die worden gegeven en de daadwerkelijke tijd die daarvoor wordt gebruikt. Het nieuwe rooster wordt hierop aangepast. Daarbij is er ook gekeken naar de doorgaande lijn. 

 

Organisatie van de lunch

Alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school en eten samen hun broodje. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen rustig hun broodje kunnnen eten. De kleuters krijgen 15 tot 30 minuten de tijd om hun lunch op te kunnen eten. We zullen moeten ervaren hoeveel tijd ze daadwerkelijk nodig hebben. Ze eten samen met de overblijfkracht en de leerkracht houdt toezicht tijdens het buitenspelen.

Vanaf groep 3 is de richtlijn 15 minuten.De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat dit meestal voldoende tijd is. Wanneer blijkt dat sommige kinderen meer tijd nodig hebben wordt hier natuurlijk ook rekening mee gehouden. Zij eten samen met de leerkracht en de overblijfkracht houdt toezicht tijdens het buitenspelen. 

 

We zijn nog in overleg met de huidige overblijfkrachten of zij volgend schooljaar nog willen blijven helpen. Mochten er dan nog krachten tekort zijn, kan dit aangevuld worden met leerkrachten en/ of onderwijsassistenten die op die dag geen groep hebben. Of er wordt nog een extra oproep voor overblijfkrachten in de nieuwsbrief. 

 

Buiten spelen

De kleuters hebben nog steeds genoeg mogelijkheid om lekker buiten te spelen. Zij spelen twee keer per dag buiten. Eén keer in de ochtend en één keer in de middag. Er wordt dan met maximaal 3 kleutergroepen buiten gespeeld.

 

De groepen 3 tot en met 8 gaan in het nieuwe rooster nog steeds ook in de ochtend met hun eigen leerjaar een kwartier naar buiten. Hier verandert dus niets aan.

De pauzetijd rondom de lunch vindt plaats tussen 11.30 uur en 12.45 uur. De leerkracht maakt zelf de keuze om voor of na het buitenspelen te lunchen.

We vinden het belangrijk dat ook tijdens de middagpauze de groepen met hun eigen leerjaar buiten spelen. En het liefst met 2 à 3 groepen tegelijk.

Studiemiddag

Op maandagmiddag 8 april zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. Op deze midag gaat het team weer verder met de cursus Expliciete Directe Instructie.

Centrale Eindtoets Basisonderwijs

Op 16 en 17 april maakt groep 8 de Centrale Eindtoets Basisonderwijs. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de toets verdeeld over 2 ochtenden in plaas van 3 ochtenden. De ouders van groep 8 ontvangen hier nog meer informatie over.

Pasen

Wij vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan Pasen. Daarom wordt er in iedere groep het paasverhaal over Jezus verteld. Natuurlijk beginnen we Pasen met een Paasontbijt in de klassen. Dat mag in je pyjama. Ieder kind neemt een ontbijt mee voor een ander kind. Op woensdag 10 april trekken de kinderen een lootje. Op dat lootje staat de naam en de eetwensen van een kind uit de groep van uw kind. Tevens krijgt ieder kind een papieren bord mee naar huis, om daar het ontbijt voor de ander op te maken. Het bord met ontbijt erop (wellicht in folie verpakt) wordt dan woensdag 17 april weer mee naar school genomen, zodat het gegeven kan worden aan de ander. De Oudercommissie zorgt ervoor dat er drinken is bij het ontbijt. Ieder kind neemt wel een lege drinkbeker mee, deze is voor eigen gebruik.

Geef het kind van het lootje geen snoep en/of paascadeautjes, dit om scheve gezichten te voorkomen. De Oudercommissie zorgt ervoor dat de kinderen allemaal toch een kleine paasverrassing krijgen. 

De groepen 8 vieren Pasen met het ontbijt op donderdag 18 april, omdat zij op woensdag de laatste dag van hun Cito Eindtoets hebben.

ICT nieuws

De afgelopen maanden is de wifi omgeving van de Oosteinder aangepakt. Deze is geheel vernieuwd, zodat we nu een stabieler en sneller internet hebben.  Binnenkort worden ook nog de computers en laptops vervangen. We hopen dat alles voorspoedig verloopt en dat we vanaf maandag 8 april aan de slag kunnen met de nieuwe computers/ laptops.

Because We Carry

Er is door de kinderen van de groepen 1 t/m 8 €560,00 gespaard voor de stichting ‘Because We Carry.’ www.becausewecarry.org

Voor deze organisatie gaat juf Marjanne in de meivakantie vrijwilligerswerk doen op Lesbos in een vluchtelingenkamp. Deze mooie opbrengst van de statiegeldbonnenactie wordt ter plekke gebruikt om de bewoners van vluchtelingenkamp Kara Tepe te voorzien van ontbijt.

Heel veel dank aan onze enthousiaste leerlingen die flessen hebben verzameld en weggebracht. Daarnaast zijn er nog andere spontane acties op touw gezet, zoals cupcakes verkopen.

Ook dank aan alle ouders die statiegeldbonnen hebben meegegeven aan hun kinderen voor deze actie!

Because we carry

OC lid gezocht: duizendpoot met affiniteit voor pro-activiteit

Vind je een jaarlijkse spooktunnel bouwen of ouders zoeken voor de levende kerststal net zo leuk als de organisatie en inkopen voor sportdag en Sinterklaas? 

Zie je kansen waar het beter kan en vind je het leuk om de school op meerdere vlakken te ondersteunen? Meld je dan aan als Ouder Commissie lid van de Oosteinderschool! 

 

Onze OC, beter bekend als dé gezellige feestcommissie, zoekt nieuwe leden die met frisse energie onze jaarlijkse evenementen willen managen. Als je vindt dat kinderen op de Oosteinder vooral een leuke tijd op school moeten hebben en jij op jouw positieve, proactieve manier hieraan wilt bijdragen, dan ben je een meer dan serieuze kandidaat om ons nieuwe OC-lid te worden! 

 

Als OC-lid: 

  • help je mee om jaarlijkse events te organiseren en begeleiden, zoals de sport evenementen, het schaatsfeest, de Sinterklaasintocht en ons kerstfeest 
  • ben je gemiddeld zo om de zes weken aanwezig bij de OC-vergadering om zaken te bespreken en af te stemmen 
  • help je elkaar om de gemaakte afspraken en taken goed uit te voeren 

Ben je flexibel, heb je tijd voor bovenstaande taken, het bijwonen van OC vergaderingen én herken je jezelf in de ontzettend handige, vrolijke en veelzijdige duizendpoot? 

Stuur dan een mail naar oosteinderschooloc@gmail.com of neem contact op met een van de OC- leden. Ken je die nog niet, bel dan met Lukas Snoek (06 53 36 46 93) of Renate Slingerland (06 22 23 53 95). 

Avondvierdaagse

De Avondvierdaagse in Aalsmeer wordt dit jaar van 3 tot en met 6 juni gehouden. Een leuke wandelroute door je eigen dorp, waarbij je langs bekende plekjes loopt, maar misschien ook nieuwe dingen leert kennen.

Ieder kind dat in staat is om vier avonden achter elkaar minimaal 5 kilometer te lopen, is welkom om mee te lopen. Meestal beginnen kinderen met meelopen vanaf de leeftijd van 4 of 5 jaar. Er zijn twee afstanden beschikbaar; 5 kilometer of 10 kilometer. 

Wij doen als school niet mee, maar u kunt uw kind zelf via de website https://avondvierdaagseaalsmeer.jimdo.com aanmelden (zie pagina aanmelden)

Het kan eventueel ook via een e-mail naar avond4daagse_aalsmeer@hotmail.nl

Vermeld in de mail altijd de volgende gegevens van alle deelnemers:

- Naam;

- Adres (inclusief postcode en woonplaats);

- Geboortedatum;

- Afstand die gelopen wordt; 

- Voor de hoeveelste keer er meegelopen wordt (medaillenummer).

Bij aanmelding via e-mail geldt het volgende: Alle hierboven genoemde gegevens dienen in het mailtje te staan. Onvolledige aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging met daarin een startnummer. Onthoud dit nummer goed! Met dit nummer kunt u telkens het startkaartje ophalen bij de starttafel.

 

De startlocatie van de Avondvierdaagse is in de kantine van Atletiekvereniging Aalsmeer, Sportlaan 43a 1431 HW te Aalsmeer. Starten is iedere avond mogelijk tussen 18.00 en 19.00 uur. Voor de wandelaars die 5 kilometer lopen wordt aangeraden om op donderdag niet eerder dan 18.30 uur te starten. Dit omdat er om 19.30 uur verzameld wordt voor de gezamenlijke intocht met muziek. Als u te vroeg start, staat u erg lang te wachten op de verzamelplaats.

De kantine is iedere avond open tot 20.30 uur, dus zorg dat u op tijd binnen bent om af te kunnen melden!

 

Op de laatste avond wordt iedereen binnengehaald met muziek. De medaille ontvang je donderdagavond bij het afmelden in het startlokaal. 

Vacature Bestuurslid SKOA

Naast De Oosteinder zijn ook de Jozefschool (Aalsmeer-centrum) en de Antoniusschool (Kudelstaart) onderdeel van De Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). De SKOA is niet alleen de werkgever van het personeel, maar ziet er ook samen met de directies op toe dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en goed blijft. Dat de scholen klaar zijn voor de toekomst, goede huisvesting hebben en dat de financiën op orde zijn. De SKOA wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Enthousiaste ouders die elk vanuit hun betrokkenheid bij de scholen, hun eigen expertise graag inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de scholen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 leden en zoeken wij een (toezichthoudend) bestuurslid. Bent u een enthousiaste ouder die het leuk lijkt om beleidsmatig met de scholen bezig te zijn, dan nodigen wij u uit om vóór 15 april 2019 uw interesse schriftelijk kenbaar te maken aan Ryan Bakker (ryan@oosteinderschool.nl) door middel van een korte motivatie met C.V. Voor de volledigheid delen wij mee dat een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel uitmaakt van de procedure. U kunt altijd contact opnemen met Ryan voor meer informatie op nummer 0297-368092. We zien uw reactie graag tegemoet.

Tekort aan pleegouders

Er is een groot tekort aan pleegouders in Nederland, ook in de omgeving van Aalsmeer!


Veel mensen willen best wat betekenen voor een kind van een ander maar hebben nog nooit van pleegzorg gehoord of weten niet precies wat mogelijk is. Of ze hebben bepaalde vooroordelen: over pleegzorg, pleegkinderen of eigen ouders van pleegkinderen.
Om die reden gaat Spirit pleegzorg ook graag op een directe en persoonlijke manier in gesprek met potentiële pleegouders*. Mel, Kim en Karel, karakters uit de serie de Luizenmoeder helpen hier virtueel aan mee.

 

Wat?
In samenwerking met acteurs uit de serie heeft Spirit Pleegzorg een hilarische maar ook empathische 360 graden/VR-film gemaakt. In deze film ben je onderdeel van wat zo maar een echte scène uit de serie zou kunnen zijn. Potentiële pleegouders maken in 3,5 minuut op een originele manier kennis met pleegzorg. Daarbij worden ze geconfronteerd met mogelijke vooroordelen.

'Je staat letterlijk op het schoolplein met andere ouders te kletsen over pleegzorg' (Simone Kukenheim, wethouder Amsterdam, Jeugd(/Zorg), Beroepsonderwijs & Sport)

 

Hoe, waar en wanneer?
Medewerkers van Spirit staan op vrijdag 12 april vanaf 8.30 uur – misschien ook in gezelschap van ‘echte’ pleegouders, VR-brillen, foldermateriaal én een mobiele koffiekar op het plein van de kleuters.
Ze spreken jou als ouder aan of je onderdeel wil zijn van een scène in de Luizenpleegmoeder door de VR-bril op te zetten. Voorafgaand aan het filmpje en daarna zijn een aantal vragen ingebouwd. Na het zien van het filmpje vertellen medewerkers en/of pleegouders van Spirit uiteraard graag meer over pleegzorg en/of beantwoorden eventuele vragen over pleegzorg.

Klik hier voor een item dat NH nieuws maakte tijdens de kick-off van de campagne ‘Bekijk het eens door een andere bril’.

 

* iedereen vanaf 21 jaar en ouder die een kind een veilige en stabiele omgeving kan bieden kan in principe pleegouder worden

 

Meer weten?
Voorafgaand aan deze actie kun je al meer lezen over pleegzorg via www.spirit.nl/pleegouders.
Of neem contact op met:
Spirit
Maaike Maas/ communicatieadviseur Pleegzorg
m.maas@spirit.nl 06 - 24 88 30 58

Spirit