Inloggen

De Oosteinder

preview
Extra editie

Nieuwsbrief 10

Landelijke staking

Morgen is de landelijke onderwijsstaking. Verschillende onderwijsbonden hebben hiertoe opgeroepen vanwege achterblijvende investeringen in het onderwijs. Alhoewel de beslissing om te gaan staken een individueel recht is, hebben we als team besloten om morgen gewoon les te geven. Twee collega’s zullen onze school vertegenwoordigen op het Malieveld in Den Haag, waar de stakingsmanifestatie zal plaatsvinden.

Dat wij de school niet sluiten, betekent niet dat wij niet solidair zijn met de stakers, integendeel. Ook wij maken ons grote zorgen over de toekomst van het onderwijs. Net als alle andere scholen ervaren wij de krapte op de arbeidsmarkt. Het wordt steeds lastiger om vacatures te vervullen of vervangingen te regelen. Gelukkig lukt het ons nog steeds maar de rek is er helemaal uit. De gevraagde investeringen vanuit de onderwijsbonden zijn ons inziens dan ook echt nodig om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te garanderen.

Onze school is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). Het bestuur van onze stichting wordt gevormd door ouders van de drie scholen. Dit zijn professionals, maar doen dit vrijwillig. Dit betekent dat al het geld wat vanuit Den Haag binnenkomt, direct ten goede komt aan de scholen en niet gaat naar een bovenschools bureau. Voordeel hiervan is dat wij meer financiële mogelijkheden hebben dan de gemiddelde basisschool. Wij kunnen hierdoor onder andere extra leerkrachten benoemen die kunnen ondersteunen en, in het geval van ziekte, vervangen. Daarnaast waarderen wij dat het bestuur ons alle ruimte geeft voor verdere professionele ontwikkeling. Dit alles maakt dat het team uiteindelijk heeft besloten om morgen niet te staken.

Mogelijk heeft u van de leerkracht van uw kind(eren) een verzoek gehad om morgen te helpen in de klas. Dit doen wij vooral om u te laten zien hoe mooi ons vak is. Dit staat los van alle ouderhulp die al geboden wordt bij verschillende activiteiten. Het Carnaval is hier een mooi voorbeeld van. Zonder uw hulp is dit niet te realiseren. Gelukkig kunnen wij nog steeds op u rekenen en wij willen u hiervoor bedanken.

Wij hopen van ganser harte dat de impasse snel wordt doorbroken en dat alle betrokken partijen een akkoord bereiken.

Vacature Bestuurslid SKOA

Naast De Oosteinder zijn ook de Jozefschool (Aalsmeer-centrum) en de Antoniusschool (Kudelstaart) onderdeel van De Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer (SKOA). De SKOA is niet alleen de werkgever van het personeel, maar ziet er ook samen met de directies op toe dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en goed blijft. Dat de scholen klaar zijn voor de toekomst, goede huisvesting hebben en dat de financiën op orde zijn. De SKOA wordt geleid door een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Enthousiaste ouders die elk vanuit hun betrokkenheid bij de scholen, hun eigen expertise graag inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de scholen. Op dit moment bestaat het bestuur uit 8 leden en zoeken wij een (toezichthoudend) bestuurslid. Bent u een enthousiaste ouder die het leuk lijkt om beleidsmatig met de scholen bezig te zijn, dan nodigen wij u uit om vóór 15 april 2019 uw interesse schriftelijk kenbaar te maken aan Ryan Bakker (ryan@oosteinderschool.nl) door middel van een korte motivatie met C.V. Voor de volledigheid delen wij mee dat een Verklaring Omtrent Gedrag onderdeel uitmaakt van de procedure. U kunt altijd contact opnemen met Ryan voor meer informatie op nummer 0297-368092. We zien uw reactie graag tegemoet.