Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 10

Teamnieuws

Eerder hebben al gemeld dat Debbie (groep 4B) gezinsuitbreiding krijgt en we kunnen nu ook   

melden dat Eveline Hogerwerf (groep 6A) zwanger is. Medio maart gaat Eveline met verlof.

Vanwege het lerarentekort wordt de vervanging een lastige opgave. We gaan ons uiterste best doen om dit op te lossen.

 

Kort voor de herfstvakantie hebben wij de situatie rondom het lerarentekort aan u toegelicht.

De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 staken op woensdag 6 november. De kinderen uit deze groepen hebben deze dag geen les.

De lessen van de kinderen uit de andere groepen gaan wel gewoon door.   

Wij hopen dat de regering de urgentie gaat inzien en concrete maatregelen neemt om dit probleem aan te pakken.   

Intekenen oudergesprekken

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat de oudergesprekken die gepland staan op 28 november en 2 december al 's middags zullen beginnen.

Om rekening te kunnen houden met uw wensen, is het vanaf maandag 4 november mogelijk om middels een intekenlijst (verstuurd via SchouderCom) zelf een dag en tijd te kiezen. Heeft u meerdere kinderen, dan moet hier in ieder geval één gespreksronde tussen laten zitten. Mocht de leerkracht iets meer tijd nodig hebben voor het gesprek, dan heeft u deze week hierover bericht gehad via de eigen leerkracht. U hoeft zich dan niet in te schrijven voor een tijd, want de leerkracht maakt met u een aparte afspraak.

Voor het inplannen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wanneer u laat reageert, bestaat dus de kans dat broertjes en/ of zusjes niet rond hetzelfde tijdstip ingepland kunnen worden. Leerkrachten behouden de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in het schema.

Sinterklaas

Op zaterdag 16 november komt de Sint aan in Nederland en natuurlijk vieren wij op de Oosteinder ook dit jaar weer zijn verjaardag! Tussen de aankomst en het vertrek van Sinterklaas zullen wij het gezellig maken op school en van alles doen rondom de verjaardag van de Sint.

 

De groepen 1 t/m 4 volgen het Sinterklaasjournaal in de klas. Dit betekent dat zij dagelijks de afleveringen kijken en allerlei Sintactiviteiten in de klas doen.

 

De groepen 5 t/m 8 hebben hun eigen invulling.

 

Schoen zetten

Op woensdag 20 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Wilt u eraan denken om de kinderen deze dag hun schoen mee te geven? De groepen 1/2 zetten hun gymschoen. Zij hoeven dus geen schoen mee te nemen.

 

Surprises

De groepen 5 t/m 8 maken (in hun eiegen groep), surprises voor elkaar. Zo nemen ze de Sint wat werk uit handen. Op woensdag 13 november worden de lootjes getrokken. Vanaf dan kunnen de kinderen aan de slag met het maken van een surprise, schrijven van een gedicht en het kopen van een cadeau/ cadeaus. De kinderen kopen iets voor € 5,00 en leveren vervolgens de bon(-netjes) in bij de leerkracht. LET OP: dáárna krijgen ze de € 5,00 van de leerkracht. Dit bedrag krijgen de kinderen vanuit de ouderbijdrage. Om de €5,00 terug te krijgen, kunnen de kinderen tot en met vrijdag 6 december de bonnetjes inleveren.

 

Op donderdag 28 november nemen de kinderen hun surprise mee naar school. Deze wordt meegenomen in een vuilniszak en is dus niet ingepakt! De cadeautjes ín de surprise worden wel ingepakt. Bij de surprise hoort ook een gedicht, deze schrijven de kinderen zelf. Het gedicht wordt opgevouwen, met de naam van de ontvanger naar de binnenkant,en op de surprise geplakt. Let op: er mag niet te zien zijn voor wie de surprise is!

Verdere afspraken omtrent de surprises worden in de groepen met de leerkracht besproken.

 

Op donderdag 28 november tussen 14.15 uur en 14.45 uur is er een tentoonstelling van alle surprises. Alle ouders/ verzorgers en andere belangstellende zijn dan van harte welkom om te komen kijken!

 

Sinterklaasfeest

Op vrijdag 29 november vieren we de verjaardag van de Sint. Omdat de Sint bij ons langskomt, willen we vragen om er voor te zorgen dat alle kinderen op tijd in hun groep aanwezig zijn.

Ouders mogen deze ochtend aanwezig zijn bij het ontvangen van de Sint. Dit kan vanaf het fietspad aan de achterzijde van de school. Bij droog weer mag het ook vanaf de galerij op de eerste verdieping. Met ‘nat’ weer gebruiken we de galerij voor de kinderen. Wilt u het plein, de opening naar het schoolplein en de fietsenstalling vrijhouden?! 

 

De kleine pauzehap wordt deze ochtend door de OC verzorgd. De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen.

 

De kinderen zijn op 29 november gewoon om 14.15 uur vrij.

Ouderbijdrage

Vlak voor de herfstvakantie heeft u een verzoek gekregen voor de betaling van de Ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020. Van dit geld wordt het schoolreisje betaald. Ook gebruikt de school het voor de organisatie van de activiteiten zoals kerst, sinterklaas carnaval. Te denken valt aan de aanschaf van kerstbomen, inkoop van wat lekkers tijdens het Sinterklaasfeest. Ouders die reeds betaald hebben, heel erg bedankt! Heeft u nog niet betaald, zou u dit dan uiterlijk 18 november 2019 willen doen?

 

Naast deze ouderbijdrage vragen wij ook om een vrijwillige bijdrage van €80,00 per kind voor het overblijven. Dit geld wordt gebruikt voor het betalen van de overblijfkrachten en de aanschaf van verschillende speelmaterialen. U kunt dit overmaken naar IBAN NL15 RABO 0133 2335 53, t.n.v. TSO Oosteinder (o.v.v. de naam en leerkracht van uw kind). 

TopOndernemers

Het tweede thema van Topondernemers voor dit schooljaar heet:  ‘De wereld in het klein’ en loopt door tot en met 13 december. In de bijlage kunt u lezen wat er aan bod kan komen.

Kinderen mogen boeken of ander materiaal van thuis meenemen voor de themahoek.

klein’28-10t/m 13-122019

Jong Ondernemen

Om de leerlingen van groep 8 een kijkje te geven in de keuken van het ondernemerschap hebben zij de afgelopen maanden hierover diverse lessen gevolgd. Ze hebben het gehad over hoe het opstarten van een onderneming precies in zijn werk gaat en wat er zoal bij komt kijken. Verschillende aspecten zijn aan bod gekomen; zoals het kiezen van een bedrijfsnaam, het kiezen en produceren van een product, maar ook wat is nu precies winst. Daarnaast hebben de kinderen de opdracht gekregen om hun eigen producten te maken met beschikbare materialen van school of van thuis.

De afgelopen weken hebben ze hard hard gewerkt aan het maken van hun producten voor hun eigen mini onderneming. In elke groep zijn een viertal mini ondernemingen opgezet. Zij zullen hun producten op donderdag 7 november van 13.30-14.00 uur voor een klein bedrag verkopen. De verkochte producten zullen tussen de €0,25 en €1,00 kosten.

De opbrengst zal volledig gedoneerd worden aan het goede doel. Het goede doel is door de kinderen zelf gekozen, en dat is het WNF geworden.

De kinderen van de groepen 5,6 en 7 mogen samen met de eigen leerkracht een bezoekje brengen aan de winkeltjes en mogen uiteraard iets kopen. Hiervoor mag u uw kind(eren) een klein geldbedrag meegeven. 

De ouders van de groepen 8 zijn natuurlijk ook van harte welkom om vanaf 13.30 uur te komen kijken.

 

De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zullen later dit schooljaar een goed doel kiezen.