Inloggen

De Oosteinder

preview
Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 10

Teamnieuws

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. We hebben weer veel zin om alle kinderen te begeleiden.

Een speciaal welkom voor onze nieuwe collega’s Patricia Viera en Edwin van Dort. Patricia geeft les aan groep 8A en Edwin geeft gym op de maandag aan groep 6,7 en 8.

Hieronder stellen ze zich aan u voor.

 

Mijn naam is Patricia Veira. Ik ben 39 jaar, moeder van drie kinderen (14,10 en 8). Begin 2018 officieel afgestudeerd aan de Ipabo, maar al enige tijd werkzaam in het onderwijs. Mijn hobby's zijn: fotografie, lezen, culturele uitjes met mijn kinderen maken en naar de Efteling gaan. Als ik even niks hoef te doen, ben ik te vinden in de hoek van de bank met een boek of kijk ik een aflevering van een serie. Mijn favoriete schrijfster is Marion Bradley, maar mijn lijstje is erg lang dus ook erg gevarieerd.

 

Hoi, mijn naam is Edwin van Dort. Ik ben 54 jaar en ik vervang Wieger op maandag voor de lessen bewegingsonderwijs aan groep 6 t/m 8.

Ik leef samen met mijn vrouw Nynke en dochter van 13 jaar Querien. We wonen in Bos en Lommer in Amsterdam.

Ik geef al 20 jaar les op verschillende scholen in Amsterdam o.a. in Osdorp en de Bijlmer en tevens in Zaandam en recentelijk een maand in Heiloo. Voordat ik ging les geven heb ik aan topsport gedaan. Ik startte met triatlon en specialiseerde me in Run-Bike-Run. Ik ben in deze sport 5e en 8e geëindigd op het Wereld Kampioenschap.

Ik heb een band met Aalsmeer omdat ik ruim 20 jaar lid ben geweest van de triatlonafdeling van zwemvereniging Oceanus.

 

Aanmelding broertjes/ zusjes

Heeft u kinderen die nog niet naar school gaan? En heeft u deze nog niet ingeschreven op de Oosteinder, zou u dit dan zeker zes maanden voordat uw kind 4 wordt willen doen?

We gaan weer loten op 1 oktober en we willen vooraf weten hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn voor gezinnen die nog geen kinderen op de Oosteinder hebben.

Een inschrijfformulier kunt u ophalen bij José of Ana van de administratie.

 

Aanpassingen klimaat

In de vakantie is gestart met de aanpassingen van het ventilatiesysteem. De werkzaamheden zullen duren tot medio december.

Het moge duidelijk zijn dat dit enige overlast geeft. Ook moeten de kinderen waarschijnlijk één of twee dagen verhuizen naar een ander lokaal in verband met het plaatsten van de ventilatie units.

Wij houden u op de hoogte.

 

Sportdag

Op woensdag 19 september gaat de hele school sporten op het terrein van F.C. Aalsmeer.

We verzamelen tussen 8.35 uur en 8.45 uur op het veld.

De sportdag eindigt voor groep 1 en 2 om 11:45 uur en voor de kinderen van groep 3 t/m 8 om 12.15 uur. De kinderen kunnen op het veld worden opgehaald. Wilt u rekening houden met eventuele naschoolse opvang? Wij gaan er vanuit dat u dit zelf heeft geregeld.

 

Wat neem je deze dag mee?

- sportieve kleding en schoenen (heb je al aan) (geen kicksen)

- lunchpakketje

- voldoende drinken

- evt. regenkleding/ zonnebrand

- plastic tas om op te zitten

 

Wat laat je thuis?

- geld

- waardevolle spullen

- sieraden

 

Mocht het op 19 september slecht weer zijn, dan gaat de sportdag niet door. De kinderen worden in dat geval om 8.45 uur gewoon op school verwacht. We laten uiterlijk woensdag 19 september om 7.30 uur via SchouderCom weten of de sportdag doorgaat.

 

Week tegen pesten

Het begin van het schooljaar is hét moment om te werken aan een gezellige en veilige groep. De Week Tegen Pesten helpt scholen hierbij. De activiteiten in de Week Tegen Pesten verschillen per school. Naast de groepsvormende activiteiten die de Oosteinder na elke vakantie op het rooster heeft staan, geven wij in de Week Tegen Pesten extra aandacht aan dit onderwerp. Juf Marjanne (Aanspreekpunt Pesten) komt in de groepen 3 t/m 8 vertellen over de brievenbus, waarin kinderen een briefje kunnen doen als ze hulp nodig hebben m.b.t. pesten. Deze brievenbus, met slot, hangt naast de teamkamer.

In alle groepen wordt gesproken over de verschillen tussen pesten, plagen en ruzie en wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt. Daarnaast krijgen alle kinderen een leuke verrassing, waarmee we als school –symbolisch gesproken- één vuist kunnen maken om pesten tegen te gaan. In alle groepen zal onderstaande plaat besproken worden.

 

Pesten is het herhaaldelijk en opzettelijk kwetsen van iemand die zich niet goed kan verdedigen.

Daarmee verschilt pesten van plagen (bij plagen is geen machtsverschil) en een ruzie of conflict.

Het verschil tussen pesten, plagen en ruzie is niet altijd duidelijk voor kinderen. Het helpt om hier preventief aandacht aan te besteden. Daarnaast is het goed om te bespreken wat je in de verschillende situaties kunt doen. Bij pesten is er hulp nodig voor de gepeste; bij ruzie is er iets uit te praten of op te lossen.

 

 Inline image

 

Pesten, wat kunt u als ouder doen?

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat interventies bij pesten het meest effectief zijn als ze in samenwerking met ouders gebeuren.

U kunt hierbij denken het volgende:

- Meehelpen om ervoor te zorgen dat zowel thuis als op school kinderen zich goed voelen. Geef hierin het positieve voorbeeld door het uiten van respectvol en weerbaar gedrag. Probeer beschuldigingen en verwijten te vermijden.

- Samenwerken met de school om pestsituaties te voorkomen en aan te pakken.

 

Je kind(eren) ondersteunen in het reageren op pestsituaties:

Als je kind pest

Ga in gesprek met je kind.Vraag of er sprake was van pesten, plagen of ruzie. Gebruik een taal die vooral het gedrag benoemt en benadrukt. Laat je kind merken dat je gelooft in zijn mogelijkheid om na te denken, te leren, te groeien en te veranderen. Ga in tegen pogingen van je kind om het gedrag uit te leggen of te verantwoorden (bijvoorbeeld: “Het was maar voor de grap”).

Als je kind wordt gepest

Hulp bieden, melden bij de leerkracht of bij Aanspreekpunt Pesten (juf Marjanne /brievenbus).

Als je kind omstaander/getuige is

Vertel dat opkomen voor de gepeste geen klikken, maar hulp bieden is. Moedig je kind aan om manieren te vinden om het kind te helpen dat gepest wordt. Ondersteun je kind daar in. Ook de leerkracht of Aanspreekpunt Pesten kan hierbij ondersteuning bieden.

 

 

Kinderboekenweek

Vanaf woensdag 3 oktober begint de Kinderboekenweek weer! Dit keer is het thema ‘Kom erbij!’, waarbij vooral vriendschap centraal zal staan. De kinderen zullen deze dagen dan ook een aantal activiteiten doen in de groepen die gekoppeld zijn aan dit thema.

 

Zo mag er ook dit jaar weer voorgelezen door ouders/ verzorgers in de klas. Wanneer dit in de groep van uw kind gebeurt, zal dit via SchoudeCom bekend worden gemaakt.

 

Daarnaast gaan de kinderen aan de slag met creatieve schrijfopdrachten en ze gaan weer mooie kunstwerken maken die dan weer opgehangen kunnen worden in de gangen voor ‘Kunst aan de gang’. U kunt na de Kinderboekenweek de verschillende kunstwerken komen bewonderen.

Topondernemers

Het eerste thema van Topondernemers voor dit schooljaar heet:  ‘Reizen’ en loopt door tot en met 19 oktober. In de bijlage kunt u lezen wat er aan bod kan komen.

Uw kind heeft een inlogcode en kan inloggen op https://portal.onlineklas.nl . Ook thuis!

 

Kinderen mogen boeken of ander materiaal van thuis meenemen voor de themahoek.

Krentenbaard

Krentenbaard heerst bij ons op school. Het is een ontsteking van de huid. Zou u hier alert op willen zijn, want het is erg besmettelijk.

Belangrijk is een goede hygiëne. Was regelmatig de handen en houd nagels kort.

In de bijlage vindt u een informatiebrief over krentenbaard. 

Eerste Communie

Voor de kinderen van groep 4 is er een mogelijkheid om mee te doen met een Eerste Heilige Communieproject.

In de Urbanuskerk zal de Eerste Communieviering plaatsvinden op zondag 26 mei. Dit project start na de herfstvakantie met een ouderavond. Belangrijk is om voor de herfstvakantie te mailen naar: hjvanbon.vbps@gmail.com

 

De Eerste Communieviering in de Karmelkerk zal plaatsvinden in mei. Het mailadres van deze werkgroep is: eerstecommunieaalsmeer@gmail.com.

Integratieve begeleiding

Als school kijken wij naar de balans van de emotionele, sociale, cognitieve en fysieke ontwikkeling van een kind. Het doel hiervan is een basis te creëren voor ontwikkeling en zelfvertrouwen. Deze aanpak noemen wij de integratieve aanpak. Met deze aanpak gaan wij op zoek naar een manier van leren die het beste past bij het kind.

Ieder kind is anders en heeft kwaliteiten. Het is onze ambitie om kinderen de ruimte te geven om deze kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken, zodat de kinderen met een positief zelfbeeld de Oosteinder verlaten.

 

Dit proces werd afgelopen jaren begeleid door leerwijzers van ‘Treen je Breen’.

Inmiddels zijn 2 leerkrachten geschoold om deze taak over te nemen.

Monika en Marjanne zullen komend schooljaar aan de slag gaan in de volgende groepen: 3a, 5b, 6a, 6b, 8a.

In groep 6a zal Leerwijzer Karin Burggrave ook nog ingezet worden.

Eén van de leerkrachten van deze groepen krijgt, in de loop van het schooljaar, 1 of 2 keer per week begeleiding van hen over een periode van max. 10 weken.

Deze hulp kan op verschillende gebieden ingezet worden: individueel, groepsgericht, leerstofgericht en ter ondersteuning van de leerkracht zelf. Mocht uw kind structureel individueel begeleid worden, dan wordt vooraf om uw toestemming gevraagd.

Ouder-kind adviseur

We willen zo snel en zo goed mogelijk passende hulp aan onze leerlingen bieden. Nicole Soons, ouder- kind- adviseur, is ook dit schooljaar iedere maandagochtend van 8:30 tot 11:30 uur bij ons op school aanwezig. U kunt haar vinden in de vergaderruimte beneden naast het lokaal van groep 4A en de kindercoach.

U kunt als ouder met haar in gesprek over allerlei vragen en zorgen over uw kind(eren). Zij is bereikbaar voor ouders en school om mee te denken wanneer uw kind(eren) niet lekker in zijn/haar vel zit, u zorgen heeft die u wilt delen of anderszins behoefte heeft aan contact rondom vragen over de opvoeding. Nicole kan kinderen en ouders begeleiden en kan ook verwijzen naar een zorgaanbieder.

 

Zij kan ook aansluiten bij gesprekken met bijvoorbeeld de leerkracht, de intern begeleider en u en/of uw zoon of dochter.

Ook teamleden kunnen met Nicole van gedachten wisselen over de ontwikkeling van leerlingen.

Dit zullen zij natuurlijk pas doen wanneer zij dit met u als ouder hebben overlegd.

 

Nicole kijkt zowel naar de individuele ontwikkeling van kinderen als naar de dynamiek binnen de systemen waar zij deel van uitmaken (bijvoorbeeld thuis en school).

Voor haar is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de vraag die ouders en kinderen hebben en om niet meer en ook niet minder

te doen dan nodig is.

 

 Inline image